Váraljai Őszikék Szociális Intézmény

Ellátásra jogosultak

Idősek otthona ellátásait azok az önmaguk ellátására nem vagy csak részben képes személyek vehetik igénybe, akiknek az állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, részükre az intézményegység teljes körű ellátást biztosít.

Az Szociális intézménybe történő bekerülés mindenkor önkéntes, írásban lehet előterjeszteni a kérelmet. Az intézményvezető a kérelmezőt tartózkodási helyén felkeresi előgondozás céljából, mely során gondozási szükséglet felmérést is végez. A 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező rászorulók vehetik igénybe a szolgáltatást. Az igazgató tájékoztatása alapján az igénylőnek is döntenie kell, hogy az idősek otthonába be akar- e költözni. A jelentkező mindenkor várólistára kerül.

Lakóink elhelyezése intézményeinkben:

  • Váralján 7 db kétágyas és 2 db 3 ágyas szobában történik. 50fő befogadására alkalmas társalgó – étkező alkalmas közös rendezvényeink, programjaink lebonyolítására is.
  • Nagymányok: 2 db háromágyas, 1 db négyágyas, 3 db kétágyas szobákban történik. Étkező és társalgó áll a lakók rendelkezésére

Megfelelő számú és minőségű szociális helységekkel rendelkezünk.

Szolgáltatásaink, egészségügyi ellátás - gondozás keretében biztosított

Az idősek állandó nővéri felügyelet mellett élnek az intézményeinkben. A testi-fizikai szükségletek kielégítéséhez nyújtott gondozás - ápolás személyre szabottan, egyéni igények és szükségletek szerint a meglévő képesség figyelembe vételével történik.

Napi rendszerességgel szűrővizsgálatokat végzünk: vérnyomás és vércukormérés. A diabetesben szenvedőknek a napi ötszöri – hatszori étkezés biztosítjuk. Heti 4 órában rendel intézmény orvosunk Dr. Klausz Irén, illetve szükség esetén többször is vizitel. Az intézményünkben történik az orvos által elrendelt vérvétel az egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás, alapápolás, szakápolás,  személyi higiéné biztosítása,  gyógyszerezés az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás. Szakorvosi ellátásához - kórházi kezeléséhez való hozzájutás,  alapgyógyszerkészlet,  testtávoli segédeszközök biztosítása. Intézményünkben a rehabilitáció egyik módszere a mozgásterápia. Az érintettek állapot javítására gyógytornász személyre szabott mozgásterápiát alkalmaz.

A pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására. Nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira, mentálhigiénés munkatársunk közreműködésével

A foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat. Az időtöltések tervezésekor és lebonyolításában nemcsak az egyéni szükségletekkel számolunk, hanem megpróbálunk a „nagy” intézményi feladatoknak is eleget tenni. Ezért rendszeresen szervezünk mindkét intézményünket érintő közös programokat is.

Igyekszünk az ellátottjaink igényeinek, állapotának, képességeinek, figyelembe vételével változatos, érdekes, tartalmas, célszerű, rendszeres programokat összeállítani.

Nagy hangsúlyt fektetünk a generációk közötti kapcsolatok ápolására, illetve ennek fenntartására, akár a helyi általános iskolát, akár a helyi óvodát vesszük figyelembe. Vannak rendszeresen szervezett programjaink, amelyeken állandó fellépők közé tartoznak a kis óvodások.

Az otthon ellátottainak életét változatossá és színessé tesszük szórakoztató és kulturális tevékenységek: névnapok, ünnepek, kultúrcsoportok fellépései (színjátszó kör, népdalkör), kézműves foglalkozások, óvodások műsora, farsangi – szüreti bálok, idősek napja, erdei kirándulások, egészségügyi felvilágosító programok. Különféle társasjátékok, sakk, dominó, kártya, kisebb sporteszközök, televíziók, Dvd lejátszók állnak a lakók rendelkezésére. Heti rendszerességgel kiscsoportos,klubfoglalkozásokat, közös beszélgetéseket tart a gondozónők a foglalkoztatás szervező közreműködésével.  Az ellátottainknak felolvasásokat, közös zenehallgatást szervezünk, melynek élményébe bevonjuk a gyengén látó ellátottainkat is.  A szabad hitélet gyakorlására a községek templomaiban van lehetőség, a Váraljai intézményben a református lelkész Gál Alfréd heti rendszerességgel imaórát tart.