Intézményünkről

Ellátásra jogosultak

Idősek otthona ellátásait azok az önmaguk ellátására nem vagy csak részben képes személyek vehetik igénybe, akiknek az állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, részükre az intézményegység teljes körű ellátást biztosít.

A Szociális intézménybe történő bekerülés mindenkor önkéntes, írásban lehet előterjeszteni a kérelmet. III. fokú gondozási szükséglettel rendelkező rászorulók, illetve az irányadó jogszabályban foglalt egyéb körülményekkel rendelkezők vehetik igénybe a szolgáltatást. A jelentkező mindenkor várólistára kerül.

Lakóink elhelyezése intézményeinkben:

Váralja


  • 7 db kétágyas szoba
  • 2 db háromágyas szoba
  • 50 fő befogadására alkalmas társalgó – étkező
  • Megfelelő számú és minőségű szociális helyiségekkel rendelkezünk

Nagymányok


  • 3 db kétágyas szoba
  • 2 db háromágyas szoba
  • 1 db négyágyas szoba
  • Társalgó – étkező
  • Megfelelő számú és minőségű szociális helyiségekkel rendelkezünk

Szolgáltatásaink, egészségügyi ellátás - gondozás keretében biztosított.


Nővéri felügyelet

Az idősek állandó 24 órás ápoló-gondozói felügyelet mellett élnek az intézményeinkben. A testi-fizikai szükségletek kielégítéséhez nyújtott gondozás - ápolás személyre szabottan, egyéni igények és szükségletek szerint a meglévő képesség figyelembe vételével történik. Az alapápolás, szakápolás, személyi higiéné biztosítása a gyógyszerezés az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás folyamatos.

Szakorvosi, orvosi ellátás, szűrővizsgálatok

Szakorvosi ellátáshoz - kórházi kezeléséhez való hozzájutás a Bonyhádi és Szekszárdi Kórház és Rendelőintézeteiben történik. Heti 4 órában rendel az intézmény orvosunk Dr. Klausz Irén.

Napi rendszerességgel szűrővizsgálatokat végzünk: vérnyomás, vércukor és oxigénszaturáció. A diabetesben szenvedőknek a napi ötszöri – hatszori étkezést biztosítjuk. Az intézményünkben történik az orvos által elrendelt rendszeres vérvétel is.

 

Mentálhigiéné, foglalkoztatás, szabad hitélet

A pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira A foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat. Igyekszünk az ellátottjaink igényeinek, állapotának, képességeinek, figyelembevételével változatos, érdekes, tartalmas, célszerű, rendszeres foglalkoztatásokat, programokat összeállítani. Különféle társasjátékok, sakk, dominó, kártya, kisebb sporteszközök, televíziók, állnak a lakók rendelkezésére. Heti rendszerességgel kiscsoportos foglalkozásokat, közös beszélgetéseket folynak a gondozónők közreműködésével. Felolvasást, zenehallgatást szervezünk, melynek élményébe bevonjuk a gyengénlátó lakóinkat is. Szabad hitélet gyakorlására a községek templomaiban van lehetőség.

Színes programok

Igyekszünk az ellátottjaink igényeinek, állapotának, képességeinek, figyelembevételével változatos, érdekes, tartalmas, célszerű, rendszeres programokat összeállítani.

Nagy hangsúlyt fektetünk a generációk közötti kapcsolatok ápolására, illetve ennek fenntartására, akár a helyi általános iskolát, akár a helyi óvodát vesszük figyelembe. Vannak rendszeresen szervezett programjaink, amelyeken állandó fellépők közé tartoznak a helyi óvodások, iskolások.

Az otthonok lakóinak életét változatossá és színessé tesszük szórakoztató és kulturális tevékenységekkel: névnapok, tradicionális ünnepek, kultúrcsoportok fellépései, óvodások, iskolások műsora, farsangi bálok, idősek napja, egészségügyi felvilágosító programok.